När den sista fesken är tagen.

Om inte ens politikerna lyssnar på forskarnas alarm när ska de då lyssna?

Att fiskekvoterna är designade efter fångst som tas i land är också ett stort dilemma eftersom mycket bifångst slängs tillbaka och skapar ett stort mörkertal…

Så låt oss rädda fiskebeståndet! Om du äter fisk se till att den är krav-märkt, MSC-märkt eller ASC-märkt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s