Systemfel #2

När vanligt är lika med: bekämpningsmedel, dåliga arbetsförhållanden, övergödning, minskad biologisk mångfald och utarmade jordar.

Det som är bra med denna bilden är att det är tydligt vad som är vad och att Kravbananerna får lika mycket plats som “vanliga” bananer.

Låt oss ersätta rådande norm med att ekologiska varor ska vara normen som styr!

Image

Läsvärt

8 sätt att döda myter om ekologiskt

ekologiskt.com

Varför är eko-mat dyrare?

Advertisements