Domedagens framgång reflektioner kring Kobra avsnitt 1

Människor bygger bunkrar, norska staten står för en fröbank i fall jordytan utplånas, amerikanska myndigheten CDC (hälsoberedskap) har en handlingsplan för en zombieapokalyps och Domedagsklockan flyttades en minut närmare midnatt i januari. Att jordens undergång förutspås att gå under enligt MAYA-kalendern 21 december 2012, är det få som missat. Sanningen är den att biten av stentavlan som beskriver vad som skall hända är borta och  utsagorna är spekulationer.

Personligen tror jag att det sker en förändring, en form av omställning. En omställning och katastrof jag vet många inom miljörörelsen med glädje välkomnar. Vad som helst för att få till en förändring. Dessvärre kan fruktansvärda katastrofer drabba oss då vi har byggt ett globalt samhälle som är beroende av att jordens biosfär är i balans. För vad är våra maskiner utan energi, en dator utan ström är värdelös, funktionsmässigt.

För någon vecka sedan var jag på Transition Network Conference 2012 med tema “Building Resilience in Extraordinary Times”, här presenterades ett antal förslag och omställningen var i full fart sedan länge. Lokala valutor och självförsörjning var det dominerande taktikerna. Men likt en man jag träffade där som arbetar med försvar och bygga resiliens i krigsdrabbade byar, saknade vi planer för en katastrof. Så till och med i Omställningsrörelsen diskuteras inte dessa frågor utan man räknar med en övergång. Har skrivit kort om mina dagar under konferensen på Omställningens blogg, här.

Kobras reportage låter oss möta svenska myndigheten Samhällsskydd och beredskap vilka är de som skall agera utifall något händer och där verkar det inte förberedas för någon undergång. Vad som än händer den 21 december är det inte osannolikt att katastrofer kommer inträffa i framtiden. Jag försöker bearbeta denna tanke med att konkret leta alternativ till den rådande världsordningen, exempelvis cirkulär ekonomi och permakultur. Att om det sker en katastrof eller omställning kunna agera och presentera alternativ, det är vad jag ser som min plan inför en kommande katastrof.

Advertisements